Oy Arrak Software Ab


DTime - Työaikatiedoista palkanlaskentaan

DTimeen kerätään tuntidataa yrityksen työntekijöiden työtunneista eri sähköisistä lähteistä:

  • Digitaalisista ajopiirtureista omalla laitteellanne (katso esim DTime-lukija) tai integraation kautta.
  • Yhteiskäytössä olevasta työasemasta (käyttäjän tunnistus esim. RFID-tagin avulla)
  • Henkilökohtaisesta työasemasta tai mobiililaitteesta
  • Volvo Connect järjestelmästä (ei rajoitu Volvon valmistamiin autoihin)

Esimerkki:

Työntekijä vilauttaa avaimenperänsä RFID-lukijalle. Windows-sovellus hakee DTime- palvelimelta viimeiset tuntitiedot, sekä työntekijän palkkaryhmään liitetyt aktiviteettityypit ja näyttää ne käyttäjälle. Työntekijä voi käynnistää sopivan aktiviteettityypin tai lopettaa työvuoronsa painamalla Lopeta - nappia, jolloin leimaustieto välittyy DTime - palvelimelle.

Web-käyttöliittymässä hallitaan yrityksen työntekijät, palkkaryhmät ja aktiviteettityypit:

  • Kirjaudutaan tavallisella www-selaimella DTime-sovellukseen, joka sijaitsee Arrak Softwaren web-palvelimella tai yrityksen omassa verkossa.
  • Web-käyttöliittymässä hallitaan yrityksen työntekijät, palkkaryhmät ja aktiviteettityypit, sekä näiden väliset suhteet
Palkkaryhmä - määrittelee palkkajakson pituuden, tuntimäärät, ylityörajat, ilta- ja yötyölisien kellonajat, jne. Työntekijät yhdistetään palkkaryhmään työsopimuksen mukaan.
Aktiviteettityyppi - Työtunnit kirjataan aina jonkun aktiviteettityypin mukaan, esim. ajoaika, odotusaika, terminaalityö, jne. Näitä voidaan määritellä vapaasti, jos haluaa kerätä tietoa erityyppisistä työtunneista. Aktiviteettityyppikohtaisesti määritellään myös miten kyseiset työtunnit vaikuttavat ylityölaskentaan, sekä mille palkkaryhmille kyseinen aktiviteettityyppi on käytettävissä.

DTime luo työaikaraportteja:

  • Raportointiosuudessa voi katsoa kalenterinäkymässä yksittäisen työntekijän tunnit tai koko palkkaryhmän yhteenlasketut tunnit
Esimerkki:

Kalenterinäkymässä näkyvät työtunnit päivätasolla, viikkotasolla ja kuukausitasolla. Ylempi tuntimäärä ovat kirjatut tunnit, ja alempi numero työaikaraporttiin lasketut tunnit. (Jos työaikaraportin laskennan jälkeen ilmestyy uusia tunteja, jotka ei ole otettu huomioon työaikalaskennassa, näiden päivien ruudut näkyisivät erivärisinä). Kirjatut tunnit voidaan tästä myös tarkastella tarkemmin, ja tarvittaessa korjata.
  • Kalenterinäkymästä voidaan valita palkkajakso, jolle lasketaan tarkempi työaikaraportti käyttäen palkkajakson parametrit ylityötuntien, ja ilta- ja yötyölisien laskentaan
  • Työaikaraportti voidaan siirtää Exceliin jatkokäsittelyä varten
Esimerkki:

Työaikaraportissa näkyy koko palkkajakson yhteenveto, sekä työvuorottain eritellyt laskennat per työntekijä. Työaikaraportti voidaan ajaa koko palkkaryhmälle, jolloin raporttiin tulee kaikki ryhmään kuuluvat työntekijät eriteltyinä.