Oy Arrak Software Ab


Palvelut

Räätälöidyt ratkaisut
Arrak Software suunnittelee ja toteuttaa yritysohjelmistoja asiakkailleen. Meillä on paljon kokemusta lisäominaisuuksien ja erilaisten raportointiratkaisujen tekemisessä olemassaoleviin järjestelmiin, mutta myös yksilöllisten client/server monikäyttäjäjärjestelmien luomisessa.

Suurin osa ohjelmistamme on Internet-käyttöisiä, toisin sanoen, niitä käytetään web-selaimen avulla. Internet-teknologioiden ja standardien lisäksi meillä on vahva tekninen osaaminen relatiivisten tietokantojen ja XML:n käytöstä.

Osaavat ohjelmoijat
Ohjelmoijamme ovat ohjelmoineet ammattimaisesti jo ennen www-aikakautta, ja hallittujen ohjelmointikielten joukossa ovat m.m. C, C++, Perl, CGI, shell-script ja SQL. Lisäksi osaamisalueisiimme kuuluvat m.m. Linux ja Windows palvelinten asentaminen ja ylläpito, tietoverkot, Apache-palvelimet, proxy- ja sähköpostipalvelimet sekä palomuurit.

 

Ratkaisut

Olemme kehittäneet ohjelmistoja elinkeinoelämän eri aloille, esim:

  • kuljetuslogistiikkaa tukevat järjestelmät
  • matkapuhelin- ja autokannan hallinnointi isoissa yrityksissä
  • ajankäytön raportointi, projekti- ja asiakashallinnointijärjestelmät, laskutusjärjestelmät
  • yritysraportointi ja tietojen hyödyntäminen ERP- ja muista kolmannen tahon järjestelmistä

Rahastoyhtiöille:

  • rahastotapahtumien automaattinen seuranta ja raportointi suoraan rahastoyhtiön salkkujärjestelmästä
  • rahastovälittäjien sopimusten hallinta, erilaiset raportointiratkaisut ja laskelmat