Oy Arrak Software Ab

DTime

Arrak DTime on työajanseuranta ja -raportointijärjestelmä, joka tuo tarkkuutta työaikakirjauksiin ja automatisoi palkanlaskentaa. Järjestelmä kokoaa yhteen tiedot yrityksen työntekijöistä, tuntimääristä ja aktiviteettityypeistä sekä luo niistä raportin palkanlaskentaan ja työajanseurantaan. Vaivattomasti ja luotettavasti. Ohjelmiston lisäksi voimme toimittaa teille hyvin yhteensopivat tiedonsiirtolaitteet kuljettajakorttien lukemiseen ja piirturin massamuistin tallennukseen.


Tarkka, helppo ja luotettava
Arrak DTime työajanseurantajärjestelmä on ratkaisu kuljetusyrityksien työajanseurantaan. Sen avulla yritys pystyy jalostamaan sähköisistä lähteistä kerättyä työaika- ja toimintoinformaatiota ilman manuaalisia työvaiheita. Kirjaukset ja käyttäjätunnistus tehdään automaattisesti digipiirturin kautta. Lisäksi kuljettajilla on mahdollisuus suorittaa kirjaus henkilökohtaisella RFID-tagilla, työasemalla tai mobiililaitteella. Ei enää paperisia tuntikirjauksia!

Itse ohjelmistossa on kaksi osiota: työtuntien aktiviteettityypin mukainen kirjausjärjestelmä, sekä erillinen hallinta- ja raportointiohjelmisto. Koska itse ohjelmisto toimii myös www-selaimen kautta, voi ohjelmistoa käyttää paikasta ja ajasta riippumatta. Helppoa ja vaivatonta!

Helpottaa myös työntekijän toimintaa
Automaattinen työajanseuranta mahdollistaa yksilölliset työajat sekä helpottaa joustojen ja ylitöiden seurantaa. Oikeudenmukainen ja luotettava järjestelmä voidaan ottaa palkanmaksun perusteeksi.

Lisätietoja ja esimerkkejä

Kiinnostaako? - Ota yhteyttä

 


DTime-järjestelmän vahvuudet

  • Tarkat kirjaukset
  • Digitallenteista "viranomaispaketti" työsuojelutarkastukseen
  • Joustava tuntisyöttö ja käyttäjätunnistus, esimerkiksi RFID:llä, mobiililaitteella tai autopäätteellä (digipiirturi tai Volvo Connect)
  • Digipiirturin kerätyt tiedot ovat suoraan hyödynnettävissä
  • Useita yhtäaikaisia käyttäjiä, paikasta riippumaton
  • Monipuoliset raportointimahdollisuudet
  • Räätälöitävissä yrityksen tarpeisiin
  • Integrointi Volvo Connect, Scania Fleet Manager, Daimler Fleetboard
  • Siirtotiedostoja palkanlaskennan ohjelmistoihin
  • Tuottaa luotettavaa informaatiota - säästää kustannuksia!