Oy Arrak Software Ab

DTime

Arrak DTime är ett system för arbetstidsuppföljning och -rapportering, som ger noggrannhet i införing av arbetstid och automatiserar löneberäkningen. Systemet för samman information om företagets anställda, deras timantal, aktivitetstyper och producerar rapporter till löneberäkning och arbetstidsuppföljning. Bekymmerslöst och pålitligt.


Noggrann, lättanvänd och pålitlig
Arrak DTime arbetstidsuppföljning är en skräddarsydd lösning för transportföretag. Med hjälp av DTime kan företaget förädla arbetstids- och aktivitetsinformation från elektroniska källor utan manuella arbetsskeden. Införingarna kan göras automatiskt från Volvos Dynafleet Transport Information System och från digitala färdskrivare. Dessutom har chaufförer och annan personal möjlighet att införa/stämpla tim-information med en personlig RFID-tag via en PC eller t o m via en mobil enhet. Handskrivna timlistor går till historien!

Programvaran har två huvuddelar: införing av arbetstimmar per aktivitetstyp, samt en administrations- och rapporteringsapplikation. Den senare använda via en web-läsare och kan användas oberoende av plats och tid.

Underlättar också arbetstagarens dag
Den automatiska arbetstidsuppföljningen möjliggör inviduella arbetstider och underlättar uppföljning av använd flextid och övertid. Ett rättvist och pålitligt system som kan användas som grund till löneberäkningen.

Intresserad? - Ta kontakt

 


DTime-systemets fördelar

  • Exakta införingar
  • Flexibel inmatning av timmar och användaridentifiering, t ex med RFID, mobila enheter eller enheter fast monterade i bilar (digital färdskrivare eller Dynafleet)
  • Flera samtidiga användare
  • Mångsidiga rapporteringsmöjligheter
  • Går att skräddarsy enligt kundens behov
  • Perfekt integration med Volvo Dynafleet Online och Logger Manager
  • Producerar pålitlig information direkt till löneberäkningen - sparar kostnader!