Oy Arrak Software Ab


Nytt i Arska

Här listas bara de viktigaste funktionella ändringarna. Förutom dessa, så uppdaterar vi och underhåller filtreringsreglerna kontinuerligt, samt uppdaterar de interna programversionerna flera gånger per år.

Version 3.5 (maj 2013):

 • Helt och hållet förnyad Linux-distribution som kör i 64-bittar (möjliggör bl.a större minnesmängder) och är supportad till år 2020.
 • Den nya Arska-versionen kan också installeras som en virtualmaskin i kundens egna Hyper-V eller VMWare omgivning.

Version 3.4 (juni 2009):

 • Administratören kan nu enkelt definiera de interna ip-rymder som får använda Arska som utgående smtp-server.
 • Integrerat flera öppna virusdatabaser som används för identifiering av skräppost (hanteras inte som virus utan samlar spampoäng).
 • Lagt till en central databas för problematiska meddelanden. Till denna databas, som underhålls av Arrak, samlar vi meddelanden med osäker klassificering och går igenom dom för hand och markerar som skräppost eller riktig post. Baserat på dessa bygger vi en egen statistiskt klassificerande databas som automatiskt används av våra kunder.

Version 3.3 (maj 2008):

 • Implementerat selektiv grålistning av sändare som redan är listad på flera blocklistor. Detta fördröjer alltså enbart mail från kända spammers. Eftersom de flesta spamkällor inte försöker leverera meddelandet på nytt kan uppskattningsvis 70-80% av skräpposten undvikas att behandlas av Arska.
 • Lagt till möjlighet att definiera egna ordlistor som kan lägga till eller dra bort spampoäng baserat på vilken lista och hur många ord som hittas.

Version 3.2 (juli 2006):

 • Man kan lägga till eller dra ifrån spampoäng baserat på avsändaradressen, endera för en hel mottagardomän (kräver admin-rättigheter) eller för enskilda mottagare (slutanvändaren kan göra detta).
 • Nu används också CRM114-klassificering, en självlärande filtreringsmetod likt Bayes, men med kombinationer av ord för en mera avancerad filtrering.

Version 3.1 (augusti 2005):

 • Möjlighet till personliga eller domänspecifika (visst - Arska kan hantera så många domäner du orkar registrera...) filtreringsgränser.
 • Personlig auto-reply funktion för t ex semesterfrånvaro.

Version 3.0 (april 2005):

 • Olika administrativa användarrättigheter enligt uppgift.
 • Slutanvändare får tillgång till web-gränssnittet och ser bara sina egna meddelanden.
 • Man kan beställa automatiska rapporter som skickar per email åt mottagaren då det samlats inställd mängd skräppost eller det gått en viss tid sedan senaste rapport.
 • Retroaktiv virusscanning varnar om virus som eventuellt hunnit igenom före virus-databasen hunnit uppdateras. Bra att ha om det bryter ut virus nattetid.
 • Kluster-support - flera servers kan dela på belastningen medan de använder samma databas och inställningar.

Mera detaljerad info om hur Arska fungerar i dokumentet Arska White Paper (PDF på engelska)