Oy Arrak Software Ab


Tjänster

Skräddarsydda lösningar
Arrak Software planerar och förverkligar företagsprogramvara åt sina kunder. Vi har lång erfarenhet av att göra tilläggsfunktioner och rapportlösningar till existerande tredje parters system, men vi kan även skapa helt självständiga client/server system för många användare.

Största delen av vår programvara är Internet-baserade, dvs de används via en web-läsare. Förutom Internet-teknologi har vi stark teknisk kunskap av relationsdatabaser och XML.

Kunniga programmerare
Våra programmerare har sysslat med professionell programmering redan före WWW var en nyhet. Programmeringspråk vi klarar av är bl a C, C++, Perl, CGI, shell-script och SQL. Dessutom kan vi sätta upp och administrera Linux och Windows servers, lokalnät, proxy- och epost-servers samt brandmurar.