Oy Arrak Software Ab

DTime-läsare

 
  • Förmånligt inköpspris
  • Kräver inte företagskort för att läsa förarkort (såsom "minnesstickor")
  • Fullständigt automatisk datainsamling - man behöver varken starta program eller välja filer för hand
  • Läser förarkortet på en halv minut
  • Kopia på lästa filer sparas i den egna maskinen och i DTime-tjänsten


Arrak DTime Läsare är en smartkortsläsare som kopplas till datorn, samt programvara som automatiskt läser och flyttar filerna från förarkortet till DTime-tjänsten helt utan manuella åtgärder. Man bara sticker in kortet i kortläsaren och väntar en halv minut tills kortläsarens lampa slocknar!

Programvaran fungerar även om ingen är inloggad på datorn, vilket gör lösningen speciellt användbar i situationer där förare kommer utanför kontorstid för att läsa av sina kort.

DTime Läsarens programvara flyttar också automatiskt filer som lästs med andra tillverkares nedladdningsutrustning (Optac, Siemens, MATT) - man behöver bara koppla in den i datorns USB-port och filerna läses bort på ett ögonblick!

Intresserad? - Ta kontakt